Εκστρατεία ευαισθητοποίησης DICE

1. Roll the DICE

2. Living

3. Understanding

4. Remembering

5. Feeling

6. Leaving

Συνεργάτες

Eurocircle

CESIE

International Debate Education Association

Danmar Computers

Mediterranean Management Centre